سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیما اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی
سیدمحمدعلی زمردیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
محمدحسن صداق –

چکیده:

عمده ترین مسئله مورد توجه در خصوص سدهای خاکی با هسته بتن اسفالتی چگونگی رفتار آنها در برابر زلزله می باشد با توجه به لرزه خیز بودن کشور ایران و وقوع زلزله های مخرب در آن و همچنین گسترش روزافزون استفادها ز این نوع سد تحلیل پاسخ دینامیکی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است یکی ازم همترین پارامترهای مورد نیاز جهت مدلسازی رفتار دینامیکی سدهای خاکی نسبت به میرایی می باشد دراین مقاله با استفاده از نرم افزار اجزا محدود Plaxis V8/2 به بررسی تاثیر پارامتر میرایی برروی پاسخ دینامیکی سد خاکی با هسته بتن اسفالتی میجران پرداخته شده است پارامترهای میرایی سازه از مدلسازی سد در نرم افزار sap2000 بدست امدها ست انالیز ها در ۲ تراز زلزله مبنای طرح DBL و حداکثر زلزله محتمل MCL صورت گرفته است نتایج حاصله ضرورت محاسبه دقیق و استفاده از پارامترهای میرایی اصلی سازه را نشان میدهد.