سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی یاری – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا صادقلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

دراین مقاله عملکرد چیلرجذب سطحی سیلیکاژل آب که با منبع گرمایی تجدیدپذیرکارمیکند مورد بررسی قرارگرفته است چیلرشامل سه محفظه می باشد که دردوتاازمحفظه ها کندانسور ادزربر و نصف یک لوله گرمایی به عنوان اواپروتور قرارگرفته و درمحفظه سوم تنها یک اواپراتور وجود دارد که ظرفیت سرمایش ازآن حاصل میشود نتایج بررسی عملکرد چیلر نشان میدهد که ظرفیت سرمایش و ضریب عملکرد نسبت به چیلر جذب سطحی مرکب سری افزایش قابل ملاحظه ای داشته است