سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش دشتی – دانشکده فنی و مهندسی،بخش مهندسی معدن،دانشگاه بین المللی امام خمین
محمود اسکندری نسب – عضو هیات علمی دانشکده صنعت و معدن زرند،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پارامترهای هیدرودینامیکی تاثیر قابل ملاحظه ای برروی کارایی سلولهای فلوتاسیون دارند دراین تحقیق تاثیر تعدادی از پارامترهای هیدرودینامیکی برروی فلوتاسیون ذرات درشت زغالسنگ مورد بررسی قرارگرفته است ابتدا نمونه شاخصی اززغالسنگ با d8- برابر ۸۶۰ میکرون تهیه شد و سپس تاثیر عواملی مانند سرعت گردش همزن و … برروی فلوتاسیون آن مطالعه شد نتایج آزمایشها نشان داد که با فزایش سرعت گردش همزن تا ۷۰۰ دوربردقیقه ذرات انرژی کافی جهت تعلیق برخورد و اتصال با حبابهای هوا را بدست می آورند و بازایبی آنها افزایش می یابد ولی پس از آن به دلیل افزایش اغتشاش درداخل محیط و کاهش پایداری فاز کف احتمال جدایش افزایش و بنابراین بازیابی ذرات درشت کاهش می یابد با افزایش فاصله همزن از کف به علت افزایش منطقه ی مرده ی زیرهمزن و کاهش انتقال مومنتوم ازهمزن به ذرات و درنتیجه کاهش شدت تعلیق ذرات بازیابی ذرات درشت کاهش یافت افزایش غلظت کف ساز منجر به کاهش اندازه ی حباب ها و افزایش پایداری فاز کف و درنتیجه افزایش بازیابی ذرات درشت شد.