سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی دهقان موروزه – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
امین رستمی راوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
هما رزمخواه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

سرریزهایمرکب شکل دهانه آنها ترکیبی از دو نوع سرریز ساده می باشند که علاوه برسادگی در ساخت ا زنظر کارایی هیدرولیکی نیز مورد توجه بوده اند مهمترین امتیاز سرریزهای مرکب عبارت است از توانایی اندازه گیری دبی در حجم بالاتری از جریان و دقت در محاسبه دبی برای جریانهای کم تا زیاد است در اینجا ۹ مدل از این نوع سرریزهای مرکب ذوزنقه ای – مستطیلی با ابعاد و اندازه های مختلف طراحی شده است این مدلها با استفاده از ورقه های پلکسی گلاس ساخته می شود و برروی فلوم میز هیدرولیکی نصب شدند برای این ۹ مدل سرریز تعداد ۵۹۴ داده از داده های مربوط به هندسه سرریز و پارامترهای هیدرولیکی برداشت شد روند تغییرات ضریب دبی و دبی با سایر پارامترهای هندسی و هیدرولیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با تحلیل آماری روی داده ها و رگرسیون معادله ای برای ضریب شدت جریان پیشنهاد شد.