سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کرامت ملک زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی مظفری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی نظری – کارشناس ارشد هوافضا
مسعود ابراهیمی – کارشناس ارشدهوافضا

چکیده:

دراین مقاله تاثیر پارامترهای هندسی محل بارگذاری و نوع تابع توزیع خواص مواد هدفمند برخیز ورقهای ساندویچی کامپوزیتی با هسته میانی هدفمند و انعطاف پذیر تحت بارگذاری عرضی مورد بررسی قرارگرفته است برای بالا بردن بازده سازه ساندویچی باید به فکر ایده های جدیدی برای به حداقل رساندن مودهای شکست بدون از بین بردن خواص مطلوب مواد بود استفاده ازموادهدفمند درهسته سازه های ساندویچی به سبب تغییر خواص آن درطول ضخامت هسته کاربردهایفراوانی درزمینه های مختلف دارد به منظور انجام تحلیل های مختلف برروی سازه هایی از جنس مواد هدفمند لازم است تا تغیرات خواص مکانیکی ماده هدفمند در معادلات حاکم دخالت داده شوند به این منظور باید یک مدل برای توزیع خواص مکانیکی مواد هدفمند درنظر گرفت بنابراین مطالعه رفتارمدلهای ریاضی بیان کننده خواص مواد هدفمند و تاثیرهریک از این مدلها برخیز ورق تحت بارگذاری عرضی از اهمیت خاصی برای طراحی برخوردار است زیرا هزینه تولید موادهدفمند رابطه مستقیمی با نوع تابع توزیع خواص مواد دارد و باید قبل از شروع طراحی نوع تابع توزیعی که برای ماده هدفمند مورد استفاده در طرح مورد نیاز است مشخص شود تا زا صرف هزینه های اضافی و تولید مواد هدفمندی با قابلیت بیشتر از میزان مورد احتیاج خودداری شود