سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وهاب حقیقت نمینی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
هادی رضایی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
علیرضا محمدی – دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

درموتورهای داکتد راکت راندمان احتراق وابستگی زیادی به دینامیک جریان درون محفظه احتراق بویژه چگونگی تشکیل نواحی چرخش دارد بنابراین تغییر در ساختار هندسی محفظه احتراق دراین گونه ها از موتورها می تواند تاثیر بسزایی برعملکرد آنها داشته باشد درمطالعه حاضر با استفاده از شبیه سازی عددی اثرات تغییر پارامترهای هندسی محفظه احتراق از جمله طول دام Dome Height و زاویه محوری و شعاعی ورودی های هوا برعملکرد داکتد راکت مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهند که تغییر طول دام با جاباجیی نواحی چرخشی جریان باعث تغییر راندمان احتراق می گردد همچنین زاویه ورودی هوا با تاثیر برمیزان اختلاط جریان های هوا و سوخت تاثیر قابل توجهی درعملکرد احتراقی موتور داشته و دریک زاویه بهینه حدود ۴۵ درجه ماکزیمم راندمان احتراقی بدست می آید.