سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی قائی زاده – آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحسن هاشم آبادی –
محمود بیات – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

دراین مقاله یک هیدروسیکلون مدل کولمن – تئو که به منظور جداسازی آسفالتین ازنفت خام طراحی شده بود بصورت سه بعدی شبیه سازی CFD شده و میدانهای سرعت آن مورد بررسی قراگرفته است برای شبیه سازی CFD هیدروکربن سیکلون مدل اغتشاش بکاربرده شده مدل تنش رینولدز RSM و مدل برهمکنش بین فازی از نوع مخلوط بوده و قطر ذرات اسفالتین ۳۰ میکرون درنظر گرفته شده است برای صحت سنجی نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده است دیده می شود شبیه سازی می تواند با خطای متوسط ۱۰% نسبت به نتایج آزمایشگاهی رفتار هیدروسیکلون را پیش بینی کند دربررسی هندسه سیکلون ارتفاع قسمتهای استوانه ای مخروطی و همینطور قطر هیدروسیکلون مورد شبیه سازی قرارگرفته نتایج نشان داد که با کوتاهتر شدن ارتفاع قسمت استوانه ای و افزایش ارتفاع قسمت مخروطی و همچنین باکمترشدن قطر بازدهی کل در هیدروکربن سیکلون افزایش می یابد.