سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد اللهیاری چرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عبدالرضا رحیمی – استادیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی مهدی پور عمرانی – استادیار- دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پارامترهای نرخ تغذیه، سرعت برش، عمق برش و شعاع نوک ابزار روی زبری سطح در عملیات تراشکاری بررسی شد. جنس قطعه کار۳۴CrNiMo6 با سختیHRC40 بود. جنس ابزار کارباید با سه شعاع نوک متفاوت بود. در این تحقیق یکسری آزمایش اجرا شد تا تاثیر شرایط ماشینکاری روی زبری سطح شناخته شود. در آزمایشات برای هر پارامتر سه سطح در نظر گرفته شد . سپس نتایج آزمایشات با رسم نمودارهای گوناگون بررسی شد. نتایج نشان داد که زبری سطح با افزایش نرخ تغذیه افزایش می یابد و نرخ تغذیه بیشترین تاثیر را روی زبری سطح دارد. با افزایش سرعت برش و شعاع نوک ابزار زبری سطح کاهش می یابد و تاثیر شعاع نوک ابزار روی زبری سطح از سرعت برش بیشتر است. عمق برش تاثیری روی زبری سطح ندارد. همه نتایج با تئوری های موجود مطابقت داشت