سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عسلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهران سید رزاقی – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

مقاطع فولادی پرشده با بتن CFT بعلت عملکرد مناسب دربرابر بارهای لرزه ای و اقتصادی بودنشان دامنه کاربرد وسیعی را درسازه های عمرانی به خود اختصاص داده اند دراین نوع ستونها عوامل مختلفی برظرفیت باربری و شکل پذیری موثرهستند ازمهمترین این عوامل میتوا ن به مشخصه مقاومتی مصالح مصرفی ابعاد سن ضخامت جداره فولادی جمع شدگی بتن و نظایر آن اشاره کرد به همین منظور درایین نامه های مختلف برای برخی از عوامل ذکر شده محدودیت هایی قرار داده شده است درپژوهش حاضر تاثیر مقادیر مشخصه های مقاومتی مصالح مصرفی FC,FY به ازای نسبت قطر به ضخامت و ارتفاع مختلف دراین نوع ستونها مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور ازتحلیل های عددی بااستفاده از نرم افزار ANSYS بهره گرفته شده است نتایج این پژوهش نشان میدهد که ظرفیت باربری این نوع ستونها بطور قابل ملاحظه ای به پارامترهای فوق الذکر وابسته می باشد.