سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا اسمعیل کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، گروه مهندسی بر
حامد علیپوربنائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه مهندسی برق، تبریز، ایران

چکیده:

در این مقاله به اعمال تغییزات روی پارامترهای تاثیر گذار بر محل قرارگیری باندهای ممنوعه پرداخته ایم.این تغییرات باعث تغییر طول موج تشدید و بهره خروجی فیلتر میانگذر مبتنی بر کریستال فوتونیکی دوبعدی می شود.پارامترهای مهمی که موردمطالعه قرار گرفته شده شامل شعاع سلول ها و ثابت شبکه ساختار می باشد .این تغییرات با توجه به نمودار نقشه باند ی که برای یک ساختار اولیه بدست آمده است صورت گرفتهشده است