سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالقیوم صفایی – کارشناس ارشد – دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – استاد – دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
جعفر راثی زاده غنی – دانشیار – دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق از فرایند قوس تنگستن (TIG) برای ذوب مخلوط پودر تیتانیم و گرافیت خالص پیش نشانده بر روی سطح آلیاژ Ti-5Al-2.5Sn استفاده شد. پارامترهای ذوبی طوری انتخاب شدند که خواص حاصل بهینه باشد. بر این اساس ، جریان و سرعت های مختلف حرکت مشعل برای درصدهای متفاوت مخلوط پودر تعیین شدند. ریز ساختارهای تشکیل شده توسط میکروسکوپ نوری ، میگروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، ترکیب های فازی توسط پراش سنجی پرتو ایکس مورد مطالعه قرار گرفتند . حوضچه تشکیل شده برای پودر گرافیت خالص حالت تورفتگی و سطحیپایینتر از سطح فلز پایه داشت که با افزایش درصد تیتانیم این سطح حالت برآمده تری پیدا کرد. نتایج حاکی از تشکیل لایه کامپوزیتی حاوی کاربید تیتانیم و ترکیب بین فلزی AlTi3 بود. سختی نمونه ها با روش میکروسختی سنجی و یکرز ارزیابی شد. سختی لایه های تشکیل شده به طور متوسط نسبت به آلیاژ پایه به دلیل تشکیل این ترکیبات از ۳۵۵HV0.2 تا ۱۴۴۸HV0.2 افزایش یافت.