سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید عابدی جزینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد
مصعب ناصری – کارشناس ارشد مهندسی مواد – خوردگی و اکسیداسیون مواد فلزی

چکیده:

در این بررسی، تأثیر سیکل های مختلف عملیات حرارتی بر روی انرژی ضربه و تافنس شکست فولاد زنگ نزن مارتنزیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. این فولادها بر خلاف دیگر فولادهای زنگ نزن، دارا ی قابلیت سختی پذیری مارتنزیتی می باشند. از این رو علاوه بر مقاومت در برابر محیط های خورنده، از خواص بالای مکانیکی نیز برخوردار می باشند. در مواردی که قطعه تحت شرایط خوردگی تنشی (Stress Corrosion Conditions) به کار گرفته شود، علاوه بر اهمیت خواص ضد خوردگی و ضد سایشی، استحکام و مقاومت به ضربه قطعه نیز مورد اهمیت قرار میگیرد. خاصیت فوق تحت شرایط دقیق اعمال سیکل های سخت کاری و بازگشت ساختار مارتنزیتی قابل تحصیل است. در این کار از یک فولاد زنگ نزن مارتنزیتی با نام استاندارد ۰۹Ch16N4b نمونه هایی با ابعاد یکسان جدا و بترتیب در دماهای ۹۸۰ و ۱۰۲۰ و ۱۰۷۰ و ۱۰۹۰ درجه سانتی گراد آستنیته و سپس کوئنچ شدند. پس از بازگشت، انرژی ضربه ی کلیه نمونه ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. همچنین ریزساختار نمونه های حاصل بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و نوری بررسی و مقایسه شد. ظریف ترین و متراکم ترین ساختار مارتنزیت بازگشت داده شده و متعاقبا بیشترین انرژی ضربه ی بدست آمده از نمونه ها (۳۸j) مربوط به نمونه های تحت عملیات محلول سازی یک مرحله ای و آستنیته شده در حداکثر دمای مجاز سختکاری این نوع فولادها (۱۰۹۰ درجه سانت یگراد) بدست آمد.