سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد حیدرزاده – کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی – کارشناس تحقیق و توسعه مجتمع صنعتی اسف
سیدحسین سیدین – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشکده مواد و متالورژی – دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید کشمیری – کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی – رئیس تحقیق و توسعه مجتمع صنعتی اسفرای

چکیده:

شبیه سازی عددی انجماد و ایجاد تخلخل برای یک شمش فولاد ابزار سرد کار X210Cr12 به روش المان محدود توسط نرم افزار PROCAST انجام گررفت. تاثیر پارامترهای شعاع گوشه ها و قوس داخلی شمش، شیب تغذیه، هندسه ایزوله ها، ضخامت قالب، شکل قالب، شکل شمش و تناژ شمش مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر پارامترهای فوق بر ایجاد حفره حول محور مرکزی شمش بر مبنای فاکتور Niyama بررسی و احتمال ایجاد حفره و تخلخل با شرایط تجربی مقایسه شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد با افزایش قوس داخلی شمش، استفاده از تغذیه مخروطی، کاهش تناژ شمش و افزایش ضخامت کوکیل ، احتمال تشکیل حفره و تخلخل حول محور مرکزی شمش کاهش می یابد. همچنین افزایش شعاع گوشه های شمش و افزایش تعداد وجوه دیواره بیرونی کوکیل تخلخل را تشدید می نماید.