سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا حسنلو – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشکده فنی مهندسی
بهنام محمودخانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

موضوع بررسی خاکهای واگرا در سازه ها و کارهای آبی خاکی امروزه اهمیت جهانی یافته است هنگام استفاده از خاک رس واگرا در سازه های هیدرولیکی خاکی یا سازه های دیگر مانند خاکریز جاده ها و سدهای خاکی اگر این نوع خاکها به درستی شناسایی نشوند و در محل مناسب استفاده نشده و یا ملاحظات لازم صورت نگیرد موجب مشکلاتی مهندسی جدی می شوند. این نوع خاک ها در صورت مجاورت و تماس با اب بصورت کلوئیدی در اب حل ذرات آن در آب شناور شده و بسرعت شسته می شوند چنین فرسایشی از سویی به خواص شیمیایی رس ها و از سوی دیگر به نمکهای محلول در آب منفذی به ویژه سدیم بستگی دارد دراین تحقیق با مطالعه برروی نمونه های زیادی از خاکهایواگرا و بررسی تاثیر پارامترهای شیمیایی چون ESP درصد سدیم قابل انتقال SAR نسبت جذب سدیم و PH آب منفذی با میزان واگرایی خاک ها و ارتباط آنها با یکدیگر ارزیابی و بررسی شد و نتایج بدست آمده با سایر آزمایشهای تشخیص واگرایی همچون پین هول و هیدرومتری مضاعف مورد مقایسه قرارگرفت و معیارهای جدیدی برای ارزیابی خاکهای واگرا بدست آمد.