سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید علیرضا موسوی بهادریان –

چکیده:

امروزه بسیاری ازواحدهای صنعتی به دنبال آلیاژهای مقاوم به سایشی هستند که بتوانند شرایط حاد موتورهای احتراق داخلی و امثال آن را براورده سازند لذا فعالیت های پژوهشی روزافزونی دراین زمینه رو به گسترش است آلیاژهای آلومینیوم سیلیسیم با خواص سایشی مناسب درصنایع خودروساز نظامی دریایی و … کاربردهای فراوانی دارند از جمله این آلیاژها آلیاژ A336 است که خواص سایشی مناسب دارد درپژوهش حاضر تاثیر پارامترهای سایشی مانند مدت زمان سایش و تاثیر روانکار بررفتار سایشی این الیاژ مطابق با استاندارد ASTM G مورد آزمون قرارگرفت براده های حاصل از سایش و نیز سطوح سایشی با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مجهز به آنالیز عنصری EDS بررسی شد نتایج نشان داد که از میان تناوبهای آزمون انجام شده برروی آلیاژ A336 بالاترین مقاومت سایشی مربوط به تناوب سایشی با فواصل زمانی ۱۵ دقیقه و بدون استفاده از ماده روانکار است.