سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر احسانی – دانشیار عضو هیئت علمی گروه کامپوزیت ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ضیاء والفی – عضو هیئت علمی گروه مواد فلزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدحجت الله حسینی – محقق گروه مواد فلزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

پودرهای B4C بطور صنعتی از طریق احیاء کربوترمی د کوره ی قوس الکتریکی تولید می شوند. پودرهای تولید شده به این روش جهت کاربردهای تجاری باید آسیاب و خالص شوند. همچنین ، پودرهای B4C بسختی تف جوشی می شوند تا به دانسیته ی کامل برسند و به تکنیک های تف جوشی تحت فشار نیاز دارند. بنابراین ، برای تولید قطعات با خواص ساختاری بهتر، تولید پودرهای بسیار ریز و کروی مهم ایت که می توانند تا حدود دانسیته ی تئوری متراکم شوند. نانو پودرهای B4C به عنوان فاز تقویت کننده د رکامپوزیت های زمینه فلزی و نیز به عنوان ماده ی پوشش مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش ، نانو پودر B4C با ساتفاده از پودر B2O3 و گاز CH4 به عنوان واکنش دهنده ها با ساتفاده از فناوری پلاسمای حرارتی تولید شده است. تاثیر پارامترهای مثل نرخ تغذیه ی اکسید بور و توان ورودی پلاسما روی بازیابی و اندازه ذرات محصول مطالعه شد. ترکیب ، اندازه ذرات و مورفولوژی پودرهای سنتز شده با استفاده از PSA وSEM وXRD مورد بررسی قرار گرفت. کاهش نرخ تغذیه B2O3 و افزایش تان ورودی ، منجر به افزایش بازده و کاهش اندازه ذرات B4C شد.