سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش پارسا صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر شابختی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلیوچستان
مریم مغنی نژاد – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

برای مقابله با بارهای جانبی درقابهای فولادی معمولا ازدو سیستم قاب خمشی و مهاربندی استفاده می شود سیستم های مهاربندی به علت سهولت اجرا سختی قابل ملاحظه و هزینه پایین ازمحبوبیت بیشتری برخوردار هستند که غالبا به دو صورت هم محور و برون محور اجرا می گردند باتوجه به بررسی عملکرد معین دراکثر آیین نامه ها و تحقیقات گذشته و عدم قطعیت های موجود درتعیین نقطه عملکرد از قبیل عدم قطعیت بارگذاری مقاومت آنالیز و مدلسازی می بایست نقطه عملکرد بصورت احتمالاتی مورد بررسی قرارگیرد دراین مقاله نقطه عملکرد احتمالاتی پارامترهای بارمرده و زنده درقابهای فولادی با مهاربندی هم محور و برون محور توسط روش طیف ظرفیت با دو نوع الگوی بارگذاری MODEL,Uniform تعیین میگردد نتایج نشان میدهد که درروند تعیین عملکرد سازه پارامتر بارمرده از حساسیت بیشتری برخوردار است.