سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زینب رضوانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران، پردیس اب
اکبر عرب حسینی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران، پردیس اب
غلامرضا چگینی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران، پردیس اب
محمد حسین کیانمهر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران، پردیس اب

چکیده:

محدودیت عمده در استفاده از ضایعات زیست توده، چگالی حجمی کم است. با فشرده سازی می توان به شکلی به آن غلبه کرد. هدف از این تحقیق، تعیین خواص فیزیکی بریکت تهیه شده از کاه برنج می باشد. توزیع اندازه ذرات در چهار سطح توری ( ۲ و ۴ و۷ و ۸ میلمتر) و ۴ سطح اندازه ذرات (۰/۳> و ۰/۶-۰/۳ و ۲-۱/۱۸) و زاویه اصطکاکی در سه سطح سطوح اصطکاکی ( آهن و آلومینیوم و گالوانیزه) و در ۶ سطح اندازه ذرات (۰/۳> ، ۰/۶-۰/۳ و ۱/۱۸-۰/۶ و ۲-۱/۱۸ و ۴/۷۵-۲ و ۴/۷۵>) تعیین شد. میزان دوام بریکت های تهیه شده در دو سطح فشار ( ۵۰ و ۷۵ بار)، دو سطح دما (۱۰۰ و ۱۵۰ درجه سلسیوس) و دو سطح اندازه ذرات (۰/۶>0/6-2 میلیمتر) تعیین شد. برای توری ۲ و ۴ میلیمتر توزیع نرمال مشاهده می شود. آهن دارای بیشترین زاویه اصطکاک با ذرات کاه می باشد. هرچه اندازه ذرات کوچکتر، زاویه اصطکاک بیشتر می باشد. عامل فشار در محدوده آزمایشی، تاثیر گذارترین عامل در دوام و پس از آن اندازه ذرات و عامل آخر دما است.