سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن قربانی نداف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
عباس شهرآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمد عبدالهی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

موضوع اصلی این مقاله بررسی و بحث وابستگی دمای تشکیل واکس دمای نقطه ابری شدن روی پیش بینی تشکیل رسوب واکس می باشد و در ضمن یک رابطه به منظور پیش بینی دمای نقطه ابری شدن در رسوب واکس بسط داده شده است یکی از پارامترهای مهمی برای مشاهده اینکه رسوب واکس صورت خواهد گرفت یا نه دمای نقطه ابری شدن میب اشد از این رو جهت شناسایی پارامترهای تاثیر گذار برروی دما نقطه ابری شدن واکس خالص علاوه بر مطالعه منابع و مقالات بسیاری مدل مناسبی جهت پیش بینی دمای تشکیل واکس دمای نقطه ابری شدن ارایه شد تطابق اطلاعات بدست آمده از مدل و اطلاعات آزمایشگاهی برای نقطه ابری شدن نشان میدهد که مدل و محاسبات انجام شده از دقت خوبی برخوردار است.