سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نظر رضایی راد – کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی
سیدمهدی رضوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران
مهدی معمری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
محمد اکبرپور – معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی

چکیده:

در دنیا مدلهای مختلفی برای کمی کردن شدت بیابان زایی تدوین شده است و هرمدل از شاخصها و معیارهایی تشکیل شده اند تعریف معیارها ضوابط و قوانین موثر در شناخت و کنترل بیابان زایی از مراحل اصلی شناخت این پدیده و کمی کردن آن است همچنین انتخاب دقیق معیارها و شاخص ها مارا در تشخیص عوامل مهم پدیده بیابان زدایی کمک می کند دراین تحقیق برای تعیین شدت بیابان زایی منطقه کویر میقان از مدل IMDPA با تکیه بر ۳ معیار پوشش گیاهی آب و آبیاری و خاک استفاده شد. برای بررسی تاثیر معیارهای انتخاب شده در شدت بیابان زایی برمبنایواحدهای کاری از تحلیل رگرسیونی و رابطه همبستگی استفاده گردید. نتایج حاصل از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام نشان داد که فقط معیار پوشش گیاهی قادر به تبیین شدت بیابان زایی است و همبستگی بالایی با شدت نهایی بیابان زایی دارد.