سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین قنواتی – دانشجوی دکتری میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان
مرتضی بارانی – سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائدشهرداری اصفهان
رسول میدان جو –
تیمور باجول –

چکیده:

یکی از موانعی که درتولید بیوگاز از شیرابه وجود دارد اثر ممانعتی است که باکتریهای احیا کننده سولفات SRB برروی متانوژن ها دارند در واقع این باکتریها با متانوژن ها برای کسب هیدروژن موجود درمحیط رقابت می کند علت تجمع بیش از حد باکتری های احیا کننده سولفات حضور مقادیر بالای سولفات درحدود ۳۰۰۰ mg/L تا ۲۰۰۰ موجوددر شیرابه می باشد استفاده از ترکیباتی که بتوانند باعث کاهش سولافت شود میزان تولید متان را توسط متانوژن ها افزایش خواهند داد دراین پروژه از نمونه شیرابه زباله شه راصفهان استفاده شد و تولید بیوگاز درون مخزن های ۱۵۰ لیتری پلی اتیلنی درشرایط بی هوازی انجام گرفت از هیدروکسید اهن به میزان ۲%w/v به عنوان پیش تیمار جهت کاهش سولفات محیط دریکی از تیمارها جهت مقایسه میزان تولید بیوگاز تولیدی با دیگر تیمارها استفاده شد باکتریهای متانوژن غنی شده جهت تولید بیوگاز به میزان ۱% v/v به مخازن اضافه گردید. مخازن در فضای سرپوشیده با دمای ۲۸ درجه قرارگرفتند دمای درونی بشکه ها به وسیله دماسنج های تعبیه شده برروی درب بشکه ها کنترل و ثبت گردید جهت جمع آوری بیوگاز تولید شده از تیوپ های پلاستیکی قابل ارتجاع استفاده گردید. برای بررسی مزان تولید بیوگاز درتست های ابتدایی از حجم ایجاد شده در تیوپ های پلاستیکی بعنوان معیار تولیداستفاده گردید.