سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صیاد نصیری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
اصغر رشتبرزاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی خودرو؛ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی تاثیر هیبرید کردن خودروهای با موتور احتراق داخلی بنزینی بر میزان مصرف سوخت و آلودگی می باشد. امروزه کاهش ذخایر نفتی، افزایش آلودگی هوا، گرم شدن کره ی زمین و افزایش بهای انرژی موجب گرایش دولت ها و خودروسازانبه سمت کاهش دادن مصرف سوخت و آلایندگی خودروها شده است. در این بین هیبرید کردن خودروها یکی از راه حل هایی بوده است که با استقبال بیش از پیش تولید کننده گان و نیز مصرفکنندگان روبرو بوده است. در تحقیق حاضر خودروی پراید به عنوان خودروی نمونه انتخاب شده و روند ساختار هیبرید موازی بر روی آن انجام شد. ابتدا مدل سازی خودرو مورد نظر انجام شده و سپس با استفاده از نرم افزارADVISORشبیه سازی در چرخه های رانندگی مختلف بررسی و استخراج گردید