سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی نوری – کارشناس ارشد
حبیب اله دعایی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و اگاهانه کارکنان تاثیر بسزایی برعملکرد فردی و سازمانی دارد از سویی دیگر با توجه به تئوری هویت اجتماعی، رفتارهای کارکنان تحت تاثیر هویت سازمانی آنها قرار دارد هدف این مقاله بررسی تاثیر مستقیم هویت سازمانی بررفتارهای شهروندی سازمانی در هتل پنج ستاره پارس مشهد می باشد داده های مورد نیاز برای این تحقیق از مجموع منابع انسانی هتل و در قالب پرسشنامه جمع اوری شده است نتایج این مطالعه که با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه ۸٫۵ و درقالب مدلسازی معادلات ساختاری بدست امدها ست حکایت از تایید اثر مستقیم هویت سازمانی کارکنان این هتل برارائه رفتار های شهروندی سازمانی آنها دارد.