سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

نادر محمودی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
معصومه ملکشاهی فر – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

استفاده از موادمخدر ارامبخش ها یکی از شایعترین اقدامات بیماران دارای اختلال سایکوسوماتیک درجهت غلبه براستر افسردگی و اضطراب خود است هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تاثیر هوش معنوی و تاب آوری پایین براعتیاد افراد و رویکرد توانمندسازی روانی – اجتماعی درکاهش اعتیاد دربیماران مبتلا به اختلالات سایکوسوماتیک است روش مطالعه حاضر روش ازمایشی است جامعه اماری پژوهش حاضر را کلیه بیماران مبتلا به اختلالات سایکوسوماتیک دراستان زنجان تشکیل میدهد بیماران مبتلا به اختلالات سایکوسوماتیک مراجعه کننده به مطب روانپزشکان روانشناسان و دیگر مراکز درمانی پرسشنامه اعتیاد و سپس مصاحبه تشخیصی طبق مدل DSM-IV را دریافت کردند پس از شناسایی بیماران مبتلا به اختلالات سایکوسوماتیک دارای اعتیاد بصورت تصادفی ساده تعداد ۲۰نفردرگروه پژوهش و تعداد ۲۰نفر دیگردرگروه کنترل جای داده شدند. ابتدا هردو گروه پرسشنامه های هوش معنوی و پرسشنامه تاب آوری را تکمیل نمودند و سپس برنامه های رویکردتوانمندسازی روانی و اجتماعی درطی ۲ ماه هفته ای ۲جلسه به مدت یک ساعت برروی گروه پژوهش اعمال شد.