سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رمضان علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سمیرا مشایخ – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

درسالهای اخیر مدیریت دانش به یکی ازمفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با فرهنگ سازمانهای پیشرو عجین گشته است که ضمن ارتقای پاسخگویی میزان تحقق اهداف و برنامه های هرسازمان را مشخص م ی کند هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوش سازمانی برمدیریت دانش کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس می باشد برای این منظور هوش سازمانی براساس نظریه کارل آلبرخت درهفت بعدتصور استراتژیک سرنوشت مشترک میل به تغییر روحیه گروهبندی و انسجام کاربرددانش و فشارعملکرد تعریف و دراین راستا یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم شده است.