سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح نهال و تهیه بذر کرج
غلامعلی اکبری – استادیاردانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی واکنش جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا به هورمون اسیدسالیسیلیک آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار درآزمایشگاه بذر دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل پرایمینگ بذور با سطوح مختلف هورمون اسیدسالیسیلیک ( ۱۰ ، ۲۰ ، ۴۰، ۸۰ و ۱۶۰ppm به همراه هیدروپرایمینگ و تیمار شاهد بود. نتایج آزمایش نشان داد که صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان لازم برای جوانهزنی، طول ریشه چه، وزن ریشه چه و شاخص بنیه گیاهچه تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت. بطور کلی تیمار بذور با اسیدسالیسیلیک۲۰ppm بیشترین تاثیر مثبت را بر صفات جوانه زنی و رشد گیاهچه گذاشت و تیمار هیدروپرایمینگ و شاهد کمترین مقدار را در صفات مورد مطالعه نشان دادند