سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود آرامی فدافن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، باشگاه پژوهشگران جوان ، مشهد ، ایران
محمدرضا علوی مقدم – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامحسین اکبری – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

از سال های پیش آسیب های کاویتاسیون بر سازه های هیدرولیکی مشاهده می شود و محققین راه کارهای متفاوتی را برای مقابله با این موضوع پیشنهاد داده اند . به نظر بسیاری از محققین استفاده از هواده ها در سازه های هیدرولیکی موثرترین و ارزان ترین راه حل جهت جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از کاویتاسیون می باشد . هواده ها به لایه های نزدیک سطح مجرا هوا وارد کرده و موجب تراکم پذیری جریان می شوند . در این تحقیق امکان وقوع کاویتاسیون روی سرریز سد کارون ۱ در حالت بدون هواده و پس از نصب هواده اول با استفاده از ترم افزار Flow 3D مورد بررسی قرار گرفته است. جهت صحت سنجی نتایج نرم افزار از داده های سرریز سد Wuskwatim استفاده شده است.