سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپیده رضایی – ازمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحسن هاشم آبادی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله شبیه سازی CFD سیکلون های جداسازی پودر سیاه از گاز طبیعی صورت گرفته است معادلات فاز پیوسته با استفاده از روش حجم محدود گسسته سازی شده و برای ارتباط بین معادلات پیوستگی و مومنتوم از الگوریتم SIMPLE ارایه شده توسط پاتانکار استفاده شد دراین شبیه سازی از مدل اولرین – لاگرانژین برای بررسی رفتار فازها و از مدل RSM برای شبیه سازی جریان اشفته استفاده شده است از مقایسه نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی گزارش شده تطابق خوبی مشاهده گردید. تاثیر تغییر هندسه گردابه یاب سیکلون برتوزیع شعاعی سرعت مماسی و بازده جداسازی سیکلون مورد بحث و بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که هندسه مخروطی همگرا شونده گزینه مناسبی برای گردابه یاب می باشد.