سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسیم حجاری – دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه زنجان، کارشناس واحد تکنولوژی و عضو ک

چکیده:

اغلب مشکلات برج خنک کننده ناشی از ناخالصی آب (مشکلاتی همچون رسوب، بالا بودن میزان مواد معلق آب، ایجاد اکسیژن، عدم تزریق مداوم کلر) می باشد. این موارد در سیستم های خنک کننده معمولاً سه پدیده را بوجود می آورد: خوردگی، تشکیل رسوب و رشد بیولوژیکی. امروزه استفاده از ممانعت کننده های پایه کرومات در سیستم های خنک کننده به دلیل مسایل زیست محیطی منع گردیده است . بنابراین در این پژوهش سعی گردید تا ترکیبات دیگری به عنوان جایگزین در نظر گرفته شود. در کار حاضر استفاده ی هم زمان اسید آلی فسفونیک و یون های روی در کنترل خوردگی سیستم خنک کننده ی مجتمع تولیدی نخ تایر صبا بررسی گردید، همچنین از بایوسایدها و ترکیب هیپوکلریت کلسیم جهت ممانعت از رشد ترکیبات بیولوژیکی استفاده شد. در نهایت پیشنهاد می شود برای داشتن یک سیستم خوب و مطمئن ضمن رعایت دستورالعمل های مربوطه با روش بازرسی مستمر از عملکرد بازدارنده های خوردگی و رسوب دهی و رشد بیولوژیکی آن آگاهی یافت.