سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

تقی ابراهیمی سالاری – استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
سید محسن سید اقا حسینی –

چکیده:

این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع می باشد که آیا اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تاثیری بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی شهر مشهد داشته است؟ به این منظور ابتدا توابع تقاضای کل گاز طبیعی و متوسط مصرف گاز طبیعی هر خانوار در مشهد بر حسب متغیرهای قیمت، هزینه خانوار، تعداد مشترکین و دما با استفاده از داده های فصلی سری زمانی سال های ۱۳۸۵ – ۱۳۸۹ با استفاده از نرم افزار Eviews و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده است و در نهایت بر اساس کشش های قیمتی و درآمدی برآوردشده، تغییرات مصرف بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که کشش قیمتی تقاضا پس از اعمال این طرح حدود ۲۰ برابر بیشتر شده اما کشش درآمدی ۹ برابر کمتر شده است که این امر دلالت بر موفقیت آمیز بودن این طرح درکاهش مصرف گازطبیعی دارد