سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان موزرم نیا – سازمان آب و برق خوزستان
ساغر بهرامی –

چکیده:

حفاظت سواحل رودخانه درمجاورت اراضی کشاورزی باتوجه به اهمیت اقتصادی زمین وکاربری آن و طول مورد نیاز برای حفاظت و سادگی تکنولوژی اجرا و مرمت ازپیچیدگی خاصی برخوردار می باشد هاردپوینت یک گزینه قابل رقابت و ارزان و با روش اجرا و مرمت ساده بوده که درمناطق کشاورزی قابل توصیه می باشد دراین مقاله برای بررسی تاثیر و رفتار مجموعه هاردپوینت ازنرم افزار CCHE-2D استفاده شده است نتایج مدل نشان میدهد که سرعت جریان دردماغه هاردپوینت افزایش یافته و درفضای بین آنها کاهش خواهد یافت الگوی جریان و مرفولوژی رودخانه تغییر نداشته و شاهد تغییر مسیر جریان نخواهیم بود.