سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا بدیع زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه فردوسی مشهد
کاظم اسماعیلی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
محمود فغفورمغربی – استاد گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی صانعی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

یکی از مهمترین پدیده های هیدرولیکی د رجریان های متغیر سریع پرش هیدرولیکی می باشد که در فاصله کوتاهی جریان از حالت فوق بحرانی به زیربحرانی تغییر می نماید اکثرپژوهشگران در تحقیقات خود سعی بر این دارند با تغییر ساختگاه تشکیل پرش شرایط را برای بیشترین میزان اتلاف انرژی فراهم آورند این امر موجب کاهش نسبت عمق های مزدوج y2/y1 وطول پرش نسبت به پرش کلاسیک یا نوع A می شود هدف ازاین پژوهش مطالعه پرش هیدرولیکی در حوضچه های ارامش با بستر سینوسی می باشد دراین پژوهش عمق موج t بطول موج s که با مقدار بدون بعد شیب موج t/s نشان داده می شود که در محدوده ۰/۱۶۷ تا ۰/۷۵ و تغییرات عدد فرود بین ۴/۶ تا ۱۲/۲۶ می باشد.