سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسین سعیدی راد – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
پروین شرایعی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سعید ظریف نشاط – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسین چاجی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

از مهمترین مشکلات زراعت زعفران ، مکانیزه نبودن برداشت و هزینه بالای تولید می باشد. این امر علاوه بر این نیاز نیروی کار فراوان در مدت زمان محدود برداشت، باعث محدودیت در توسعه کشت این محصول استراتژیک و همچنین بالا رفتن هزینه های تولید شده است . در فصل برداشت زعفران حجم گل برداشت شده بسیار زیاد می باشد که با توجه به کوتاه بودن زمان ماندگاری گل، جداسازی کلاله از گل برای تمام محصول برداشت شده امکان پذیر نبوده و باعث فساد گل های زعفران می شود. در نتیجه همه ساله مقادیر زیادی گل زعفران خشک کردن آن می باشد تا در فرصت مناسب بتوان جداسازی کلاله از گل را انجام داد. در این تحقیق به منظور تعیین مناسبترین روش خشک کردن گل زعفران، تاثیر دمای خشک کردن (۴۰ و ۵۰ و ۶۰ درجه سانتیگراد)، سرعت جریان هوا ( ۰/۵ و ۱ متر بر ثانیه) و نوع گل زعفران ( غنچه، نیمه باز و کاملا باز) بر خصوصیات کیفی زعفران شامل رنگ کلاله، عطر و طعم یا تلخی بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش دمای خشک کردن ، میزان کروسین کاهش و میزان سافرانال افزایش می یابد. مناسبترین شرایط برای خشک کردن گل های زعفران، دمای ۶۰ درجه سانتیگراد با سرعت جریان هوای ۰/۵ متر بر ثانیه می باشد.