سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود طباطبایی هنزایی – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
الهام وکیلی – دانشکده هنر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد، اردکان
محمد قانع –

چکیده:

همه بر این باوریم که فرش دستباف بیانگر تاریخچه طولانی هنرهای ایرانی می باشد. بیشتر شاخصه های ساختمانی آن مانند ارتفاع پرز، تراکم پرز(رجشمار)، و نوع گره و همچنین کیفیت الیاف استفاده شده در عملکرد فرش موثر می باشند. دراین تحقیق ۱۶ نمونه فرش دستباف با دو نوع گره رایج ترکی و فارسی و همچنین هرکدام با تغییر طول ساق پرز و تراکم پرز بافته شده و سپس میزان یا قابلیت فشارپذیری آنها در برابر نیروی فشاری اعمالی معادل متوسط وزن انسان با سرعت ثابتمحاسبه گردید. مدول فشاری بعنوان شاخص جدید برای بیان میزان سختی فشاری فرش نیز تعریف گردید. نتایج نشان می دهد تحت شرایط یکسان طول ساق پرز و تراکم پرز، نمونه فرشهای با گره ترکی دارای درصد فشارپذیری کمتر و بالطبع مدول فشاری بیشتری نسبت به نمونه فرشهای با گره فارسی می باشند