سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه صدقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
بهرام نوایی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
لیلا کلانی ساروکلایی – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

بررسی رفتارلرزه ای مخازن تحت بارگذاری زلزله با توجه به استفاده گسترده ازآنها و بالا بودن سطح لرزه خیزی کشوراهمیت زیادی دارد دراین مقاله پس ازبررسی پیشینه مطالعات اخیر انجام شده دراین زمینه رفتار سه مخزن با حجم و ارتفاع یکسان با شافت مرکزی دردو حالت بدون قاب و با قاب مورد بررسی قرارمیگیرد مخازن مذکور به روش اجزای محدود و با نرم افزار ansys مدلسازی شده و عملکرد لرزه ای هریک ازاین مخازن درسه حالت خالی نیمه پر و پر با استفاده ازتحلیل دینامیکیخطی مورد بررسیقرارگرفته برش پایه و تغییر مکان افقی بالاترین نقطه سازه تحت اثرترکیب سه مولفه زلزله طبس ارایه و تاثیرنوع پایه مخزن برپاسخ سازه مقایسه شده است.