سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرامرز خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
چنگیز غیرتمند – استادیار دانشگاه ارومیه
سعید تاریوردیلو – دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

درتحلیل و طراحی سازه های تحت اثربارهای ثقلی و لرزه ای نوع خاک محل احداث سازه بسیار حائز اهمیت می باشد بطوریکه عدم تطابق نوع خاک درنظر گرفته شده درمراحل تحلیل و طراحی با شرایط واقعی ساختگاه محل احداث سازه می تواند منجر به پایین آمدن سطح عملکرد و بروز خسارت های جبران ناپذیری درسازه شود درتحقیق حاضر انواع خاکهای آیین نامه ۲۸۰۰ دراندرکنش با سازه های فولادی با ارتفاع مختلف مورد تحلیل قرارگرفته و تغییر مکان جانبی و فرکانس سازه بررسی شده است درپایان پیشنهاداتی مبنی برمیزان اهمیت درنظر گیری اندرکنش خاک و سازه برای قابهای با ارتفاع متفاوت ارایه شده است.