سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدروح الله محمدی محلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری دانشگاه تبریز
صادق علیجانی – اعضاء هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
غلامعلی مقدم –
حسین دقیق کیا –

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده و معمولی در مشکلات سخت زایی در تلیسه ها و گاوهای چند شکم زاییده انجام شده است. در این مطالعه از داده های واحد دامپروری مهدشت ساری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SAS و از رویه های PROC LOJESTIC ,PROC FREQ استفاده کردیم. دراین مطالعه تاثیر فاکتورهای نوع اسپرم (تعیین جنسیت شده ومعمولی)، شکم زایش، سن حیوان زمان زایش، جنسیت گوساله، وزن گوساله زمان زایش بروی نحوه زایش(سخت زایی و زایمان طبیعی) مورد بررسی قرار گرفت. آنالیزلجستیک انجام گرفته نشان می دهد که نوع اسپرم، جنست گوساله، وزن گوساله با نحوه زایش (سخت زایی و طبیعی) دارای رابطه معنی داری(P<0.01) می باشد. همچنین ارتباط معنی داری بین سن حیوان زمان زایش و نحوه زایش (سخت زایی و طبیعی) وجود ندارد