سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه احمدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،گروه معماری، همدان، ایران

چکیده:

امروزه نورپردازی،تعریف کننده هویت و سیمای شبانه شهر است و طراحی روشنایی شهری نه تنها موضوعی صرفا تزئینی نیست،بلکه روشی در جهت تامین امنیت و آرامش بیشتر محیط می باشد .که در غیر اینصورت افزایشحوادث،تصادفات،جرایم و کاهش امنیت اجتماعی را در پی خواهد داشت .این مقاله سعی بر آن دارد تا با بیان ضرورت وجود نور به عنوان یکی از اصلی ترین عنصر منظر شهری به بررسی نقش نورپردازی در تامین امنیت شهر بپردازد .که برای نشان دادن مکانیسم تاثیر روشنایی بر عملکرد انسان در جامعه،به برر سی تاثیر نور بر انسان از جهات مختلف فیزیکی و روحی می پردازیم و در نهایت با مراجعه به منابع مختلف و تحقیقات میدانی و کتابخانه ای ،تحقیقی پیرامون عوامل موثر بر ایجاد روشنایی مناسب شهری،نیازهای مکانهای رایج شهری و افراد مختلف در جامعه به نور انجام داده و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح می نماییم .و با بررسی چگونگی کاربرد تکنولوژی و بکارگیری علم و فناوری در جهت کارآمد نمودن سیستم روشنایی شهر به این نتیجه می رسیم که با نورپردازی صحیح و اصولی علاوه بر زیباسازی شهر و کاهش آلودگی نوری می توان گامی موثر در جهت تامین امنیت شهرها برداشت