سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس محمودی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اس
اکبر حیدرزاده –

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر نورد سرد شدید و آنیلینگ دما پایین بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای ماراجینگFe-10Ni-7Mn-6Cr بررسی شده است. از میکروسکوپ نوری ، آزمایش آنالیز حرارتی،آزمایش کشش و سختیسنجی برای مطالعه ی ریزساختار و خواص مکانیکی استفاده گردید.نتایج نشان داد، با اعمال ۷۵ درصد نورد سرد تمام فاز آستنیت ساختار به فاز مارتنزیت تبدیل می شود.آزمایش آنالیز حرارتی نشان داد، دمای شروع و پایان استحاله بازگشت مارتنزیت به آستنیت به ترتیب در حدود ۵۰۰ و ۵۵۰ درجه سانتیگراد میباشد. با انجام آنیلینگ در دمایی بالاتر از دمای شروع، استحالهبازگشتی رخ داد که منجر به ریزدانه شدن ساختار فولاد شد. مطالعات ریزساختاری نشان داد که با انجام آنیل در دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه یک ریزساختار کاملا تبلور مجدد یافته ی آستنیتی با اندازه دانه های بسیار ریز به دست آمد. فولاد آنیل شده استحکام کششی در حدود۸۸۰MPa و درصد تغییر طول در حدود ۵۸ درصد را نشان داد.