سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمانه محمدابراهیم زاده – کارشناسی ارشد دبیر آموزش و پرورش
فاطمه محمدابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی

چکیده:

وحی و تعالیم دینی براقامه و کیفیت نماز دستورات و تاکیدویژه داشته اند اقامه درست و کیفیت نمازبرزندگی انسان تاثیر زیادیدارد هدف این مقاله بررسی آثار نماز بررفتار فرزندان میباشد درواقع این مقاله درصدد است بررسی نماید فرزندانی که نماز میخوانند ارامش و صبوری بیشتر داشته و احترام بالاتری نسبت به والدین دارند این مقاله بررسی می نماید که نماز خواندن فرزندان برمیزان رضایت والدین چقدر تاثیر دارد این سوال اصلی مورد تحقیق می باشد براساس پرسشنامه محقق ساخته این تحقیق بین والدین شرکت کننده درمجالس قرانی با میزان تحصیلات ازسیکل تاکارشناسی بطور تصادفی انجام شده است این پرسشنامه حاوی ۷سوال بسته پاسخ و ۴سوال بازپاسخ بوده است برایتجزیه و تحلیل اطلاعات ازروشهای آماری استفاده شده است اطلاعات حاصله درنرم افزار بررسی شده است نماز تاثیر بسزایی دررفتار اجتماعی و تربیتی فرزندان دارد و این تاثیر ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.