سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید علی اکبر منصوری – دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده مهندسی،گروه مهندسی شیمی
مجید پاکیزه – دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده مهندسی،گروه مهندسی شیمی
ابوالفضل جمعه کیان – دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده مهندسی،گروه مهندسی شیمی

چکیده:

بررسی شکل شناسی غشاهای ساخته شده به روش وارونگی فازی خشک /مرطوب توسط دستگاه میکروسکوپ الکترون پویشی Sem انجام پذیرفت نتایج sem و گاز تراوایی نشان داد که با افزایش نقطه جوش انعقاد کننده ها درحمام انعقاد ضخامت لایه چگال و نیز انتخاب پذیری CO2/CH4 افزایش درحالی که عیوب درلایهچگال و تراوش پذیری گازها کاهش یافت افزایش دمایی حمام انعقاد موجب ازدیاد ماکروحفرات و افزایش تراوایی متان و درنهایت کاهش انتخاب پذیری cO2/CH4 گردید.