سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین عطاردی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
محمدهادی توانا – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نجف هدایت – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی

چکیده:

دراین تحقیق به منظور تعیین اثر نسبت دبی دو کانال اصلی و ابگیر و همچنین سرعت جریان ورودی بر میزان ابگیری برای سه نوع جریان اشفته با اعداد فرود ۰/۱۳ ، ۰/۱۹ ، ۰/۲۷ و با چهار نسبت دبی ۰/۲۵ ، ۰/۳۷۵ ، ۰/۴۵ و ۰/۷۵ مدلسازی عددی سه بعدی با استفاده از نرم افزار فلوئنت صورت گرفته است در نهایت مشخص گردید که افزایش نسبت دبی توزیع شده د ر دوکانال درتمامی حالات با کاهش ابعاد ناحیه جداشدگی ایجاد شده در کانال ابگیر همراه است و این در حالی است که افزایش سرعت ورودی جریان تاثیر ناچیزی برابعاد مذکور دارد.