سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مددی یان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
امیرعباس عابدینی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدفضل الله ساغروانی – استادیار

چکیده:

رودخانه ها و آبهای سطحی راهی برای انتقال آلاینده به محیط زیست و انسان می باشند رودخانه ها فاضلاب ناشی ازفعالیت های انسانی را دریافت کرده و بهکمک فرایند انتقال انتشار آلودگی را درمسیر رودخانه پخش و غلظت آن را کاهش میدهند این ویژگی خود پالایی رودخانه ها جوامع را قادر می سازد که فاضلاب آلوده خود را به درون رودخانه ها رها سازند حال آنکه میانگین کیفیت اب رودخانه ها برای اهداف مختلف قابل قبول باقی می ماند غلظت آلودگی پس ازورود به رودخانه پس از طی مسافتی به حد مجاز کاهش می یابد فرایند پخش آلودگی به این حداقل مسافت نیاز دارد تا اختلاط بطور کامل انجام شود این مسافت وابسته به غلظت آلودگی شرایط هیدرولیکی رودخانه شرایط هیدرولیکی ورود فاضلاب مانندسرعت زاویه ورود و مواردی مانند آن است درطول این مسافت غلظت آلودگی فراتر از حد مجاز است درنتیجه کاهش این مسافت یک مصلحت مهندسی است رای کاهش این مسافت باید اختلاط درآب افزایش یابد.