سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حسین اسلام پناه – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
عبدالرضا زارع – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه یاسوج
کاظم اله دادی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
محمدمهدی جباری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

نحوه اثرگذاری نسبت عرض دهانه به ارتفاع قابهای خمشی فولادی از طریق انجام مدلسازی های عددی مورد بررسی قرارگرفته است از طریق مدلسازی قابهای دارای دهانه های با نسبت ابعادی مختلف اقدام به بدست آوردن الگویی از نحوه اثرگذاری نسبت ابعادی دهانه ها بررفتار لرزه ای قاب خمشی فولادی اعم از نحوه توزیع تنشها در قسمتهای مختلف اعضا و رفتارهای کلی سیستم که درمنحنی های نیرو – تغییر مکان جانبی ارائه می شود گردیده است تحلیل های انجام شده برروی قابهای مورد مطالعه بروش استاتیکی غیرخطی آنالیز فزاینده از طریق روش اجزا محدود بوسیله نرم افزار ANSYS صورت گرفته است و نتایج در قالب کانتورهای رنگی برای نشان دادن توزیع تنش در اعضا و نمودارهای گرافیکی برای نشان دادن رفتار کلی سیستم دسته بندی شده اند.