سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کلوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‏های کشاورزی دانشگاه علوم کشاورز
رضا طباطبائی کلور – استادیار گروه مکانیک ماشین‏های کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
سیدجعفر هاشمی – استادیار گروه مکانیک ماشین‏های کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و مناب

چکیده:

در سال‎های اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی، پدیده بحران انرژی را در جهان به‎وجود آورده است. افزایش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی و قیمت بالای آنها موجب شده است که توجه زیادی به منابع انرژی تجدیدپذیر صورت گیرد. یکی از این منابع تجدیدپذیر بیوگاز می‎باشد که از پسماندهای دامی، کشاورزی، شهری و صنعتی قابل استحصال است. عوامل مختلفی در فرایند هضم بی‎هوازی موثرند که از آن جمله می‎توان به pH، نرخ بارگذاری و نسبت کربن به هیدروژن (C/N) اشاره کرد. در این تحقیق، مقایسه بین دو هاضم جریان ناپیوسته و جریان نیمه‏پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. هاضم‎ها از جنس بشکه‌‎های پلاستیکی بودند که توسط پشم شیشه عایق حرارتی شده بودند. نرخ بارگذاری برای هاضم جریان نیمه‏پیوسته به ازای هر ۳ روز سه لیتر دوغاب فضولات گاوی اعمال گردید. درصد نیتروژن ماده مورد استفاده توسط تست کلدال اندازه‎گیری شد و مقدار ۸/۱ درصد به‏دست آمد. مقدار جامدات کل و جامدات فرار نیز به ترتیب برابر با ۴۹/۴۸ و ۹۶۵/۱ درصد به‏دست آمد. اندازه‎گیری pH در طول فرایند نشان داد که فضولات گاوی نسبت به تغییرات pH مقاوم بوده و مقدار آن در محدوده خنثی می‎باشد. هر هفته از هر دو هاضم تست شعله گرفته شد تا قابلیت اشتعال و میزان متان به‏دست آمده بررسی شود. در مدت ۴۵ روز، از هاضم جریان نیمه‏پیوسته و جریان ناپیوسته به ‎ترتیب برابر با ۴۷۲ و ۲۳۲ لیتر بیوگاز به‎دست آمد.