سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا نعیمی راد – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی زادهوش –
رسول اسمعیلی – شرکت صنایع هواپیماسازی اصفهان

چکیده:

نانوکامپوزیت ها از ترکیب دو یا چندفاز تشکیل میشود که حداقل یکی از ابعاد فاز تقویت کننده نانومتری می باشد نسبت ظاهری نسبت طول به قطر یکی از عوامل موثر برخواص مکانیکی کامپوزیت های الیاف کوتاه درمقیاس میکرو شناخته شده است دراین پزوهش با توزیع نانوویسکرهای سیلیسیم کاربید که حالت سوزنی طول میکرو و قطرنانومتری دارند درنسبت های ۰/۵و۱و۲و۴ درصد وزنی با استفاده از امواج مافوق صوت دررزین اپوکسی نمونه های نانوکامپوزیتی تهیه شد و با انجام آزمونهای کشش و خمش برروی انها تاثیر نسبت ظاهری و نیز میزان تقویت کننده برخواص مکانیکی نانوکامپوزیت بررسی شد درنهایت این نتایج حاصل آمد که نسبت ظاهری درمقیاس نانو نیز یک عامل اثرگذار برخواص مکانیکی است و با افزایش نسبت طول به قطر تقویت کنندگی افزایش می یابد بالاترین میزان تقویت کنندگی درنسبت ۲درصد وزنی و تاحدود ۳۵ درصد افزایش خواص مکانیکی حاصل شد و در۴ درصد وزنی کاهش خواص رخ داد که دلیل آن تمع نانوویسکرها می باشد.