سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صبا مصطفوی – دانشجوی کارشناسی مهندسی تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکست
محمد لایقی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
کمال عباسپور ثانی – استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

در این مقاله میزان افزایش انتقال حرارت نانوسیال تحت جریان درهم در یک لوله مارپیچ عمودی به صورت آزمایشگاهی اندازه گیری شده است. ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت از مواردی است که برای نانوسیال اندازه-گیری و محاسبه شده است. نانوسیال مورد بررسی مخلوط آب و نانوذره نقره می باشد که با کسر حجمی متفاوت ۰۲۵/۰ و ۰۵/۰ و ۱/۰ از نانوذرات نقره تهیه شده است. در این تحقیق تاثیر پارامترهای متفاوتی از قبیل میزان افزایش دبی، کسر حجمی نانوذره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشانگر بهبود خواص حرارتی با افزودن نانوذرات به سیال پایه می باشد. برای نانوسیال با کسر حجمی متفاوت دبی بهینه ای وجود دارد که بیشترین افزایش انتقال حرارت نسبت به آب مشاهده می شود.