سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام داودی – گروه مهندسی ساخت و تولید دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
ادیب قریشی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فرامرز آشناقاسمی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در تمامی کاربردهای مهندسی که سطوح جامد در تماس لغزشی با یکدیگرهستند اصطکاک نقش بزرگی را ایفا می کند به ویژه در فرایندهای شکل دهی فلزات که دو سطح لغزش فلز هستند بنابراین نیروهای اصطکاکی به وجود آمده درناحیه تماس باید کنترل شوند بدین منظور از روانکارها و روشهای مختلف روانکاری برای کنترل و کاهش اصطکاک در فصل مشترک تماس استفاده می شود اغلب روانکارها دارای محدودیت های عملی هستند که برای بهبود خواص آنها از افزودنی های نانو استفاده می شود نانوذراتی همچون hBN,WS2,Cu,MoS2 نمونههایی از این نانوذرات هستند بررسی ها نشان میدهد که درصورت استفاده از نانوذرات افزودنی در روانکارها ضریب اصطکاک درمنطقه تماس و نرخ سایش ابزارهای شکل دهی کاهش می یابد. دراین مقاله به بررسی انواع نانوذرات مورد استفاده درروانکاری و اثرات آنها برخواص روانکارهای شکل دهی فلزات اختصاص دارد