سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا صیدی اسفهلان – دانشجوی دکترای مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا طباطبایی نژاد – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این مقاله مروری بر کارهای انجام شده در زمینه ی استفاده از نانو ذرات برای افزایش بازده تولید نفت صورت گرفته است. سعی شده به این مساله از دیدگاه لرمودینامیکی نگریسته و لذا پارامترهای ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. نیروهای دخیل در جذب نانوذرات روی سطح سنگ بررسی و نحوه ی تغییرات ویسکوز یتهی سیال جابجا کننده و نفت مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر دما در تغییر ترکیب نفت و ویسکوزیته آن بررسی شده و امکان ساخت امولسیون های پایدار توسط نانوذرات مطرح شده است. در نهایت دیاگرام فازی نفت در فرایندهای ازدیاد برداشت نفت توسط نانو ذرات بررسی شده است.