سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه علیزاده – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عرفانه غروی – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
معصومه مرادی – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

مواجهشدن با حجم بسیاروسیعی ازداده ها و ایجاد انباره هایداده درسالهای اخیر همچنین مشکلات بازیابی دانشهای موجود دراین انباره ها جهت بهکارگیری آن دانش درراستای اهداف مدیریتی سبب شده که تکنیک داده کاوی موردتوجه قرارگیرد استفاده از بانک های داده بزرگ درمدیریت و رهبری سازمان ها به ابزارهای کاملا متفاوت ازابزارهای بازیابی اطلاعات نیاز دارد این ابزارها باید قادر باشند دانش باطنی و عمقی موجود دربانکهای داده ها رااستخراج نموده و به نحومطلوب نمایش دهند تا مدیران درسطوح مختلف سازمان خصوصا مدیریت کلان ازآنها بهره برداری نمایند هدف ازاین مقاله بررسی تاثیر عنوان تجاری درخرید مشتری با استفاده ازتکنیک های داده کاوی می باشد دراینجا این سوال مطرح است که ایا مشتریان یک فروشگاه زنجیره ای اجناسی ازیک خانواده تجاری را خریداری میکنند و یا نشان تجاری درتصمیم گیری خرید آنان بی تاثیر است